Bornit AS ( Antisulfat ) emulsja do impregnacji zasolonych ścian

Bornit AS ( Antisulfat ) emulsja do impregnacji zasolonych ścian

BORNIT AS (Antisulfat)

Bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna emulsja do impregnacji ścian

Właściwości produktu

BORNIT AS (Antisulfat) zawiera osłonę, dzięki której zostają dezaktywowane rozpuszczalne w wodzie, niszczące zaprawę sole takie, jak na przykład siarczany, chlorki itd. Zostają one przetworzone na nierozpuszczalne, względnie trudno rozpuszczalne związki. Uniemożliwia to występowanie dalszych zniszczeń. Oprócz tego materiał budowlany zostaje utrwalony, utwardzony oraz ulepszony pod względem ścieralności mechanicznej. Unika się powstawania kolejnych nalotów. Nie nadaje się do stosowania na podłożach gipsowych. BORNIT- Antisulfat nie zawiera ołowiu.

Zastosowanie produktu

BORNIT AS (Antisulfat) można stosować jako środek wspomagający przy restaurowaniu murów oraz jako dodatkowe uszczelnienie pomieszczeń piwnicznych, które przeciwdziała niszczącemu oddziaływaniu soli na zaprawę oraz wykwitom. Ponadto BORNIT AS (Antisulfat) nadaje się do utwardzania powierzchni z betonu, murów (fugi), tynków (tynki wapienne i cementowe), produktów z mas azbestowo- cementowych itd.

Zalety produktu

  • Nie zawiera ołowiu
  • Nie zawiera rozpuszalników
  • Ekonomiczny, obniżający koszty, ponieważ nie wymaga stosowania dużej ilości urządzeń, materiału i nakładu pracy.