Bornit FS (Fugenspachtel) masa szpachlowa do szczelin pionowych

Bornit FS (Fugenspachtel) masa szpachlowa do szczelin pionowych

BORNIT FS (Fugenspachtel)

Stabilna, dwuskładnikowa masa szpachlowa do szczelin pionowych na bazie nadsiarczku.

Rodzaj i właściwości

BORNIT FS (Fugenspachtel) jest dwuskładnikową, elastyczną, stabilną masa szpachlową na bazie nadsiarczku, przeznaczoną do uszczelniania szczelin zgodnie z normą DIN 18540-F. W stanie utwardzonym BORNIT FS (Fugenspachtel) daje elastyczne uszczelnienie o wysokim stopniu obciążenia i dobrej odporności na wodę, wodę morską, roztwory soli, benzynę i oleje mineralne.

Produkt jest odporny na rozkład i niszczące działanie korzeni, oraz posiada zdolność pozostawania w pierwotnym stanie.

Zastosowanie produktu

BORNIT FS (Fugenspachtel) służy do uszczelniania pionowych lub pochyłych szczelin dylatacyjnych w budownictwie nadziemnym i podziemnym na podłożach mineralnych.

W szczególności nadaje się do uszczelniania spoin i szczelin w piwnicach, do uszczelniania spoin pomiędzy gotowymi elementami fasadowymi z betonu jak również spoin w oczyszczalniach, tunelach itd. Spoiny poziome mające pochyłość < 3% należy uszczelniać samowyrównującą masą zalewową BORNIT – KV.