PCI Barraseal® / Dichtschlaemme

PCI Barraseal® / Dichtschlaemme

PCI Barraseal® / Dichtschlaemme

Zaprawa uszczelniająca do zewnętrznych
ścian piwnic, fundamentów, pływalni
i ścian zbiorników wody pitnej

Opakowanie: 25 kg

Zużycie: ok. 3,2 – 5,6 kg/m2
(zależnie od obciążenia wodą) 

Właściwości produktu:

  • powierzchniowa zaprawa uszczelniająca na bazie spoiwa cementowego do zewnętrznych ścian piwnic, pomieszczeń wilgotnych, pływalni i zbiorników wody pitnej;
  • dodatkowe wewnętrzne uszczelnienie przed wodą wnikającą z zewnątrz;
  • jako izolacja pozioma, jako uszczelnienie cokołu;
  • spełnia wymogi dla obiektów wody pitnej;
  • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki, ściany.