PCI Pecithene

PCI Pecithene

PCI Pecithene

Samoprzylepny na zimno arkusz bitumiczny
do zewnętrznych ścian piwnic,
fundamentów, balkonów, tarasów

Opakowanie: rolka 5 m: szerokość 1 m;
rolka 15 m: szerokość 1 m;
rolka 15 m: szerokość 33 cm;

 

Właściwości produktu:

  • samoprzylepny na zimno arkusz uszczelniający, zgodny z normą DIN 18 195-2;
  • do uszczelniania budowli przenoszącego rysy i ochrony elementów budowlanych przed wilgocią gruntową i nie piętrzącą się wodą infiltracyjną zgodnie z normą DIN 18 195-4 oraz – powierzchni stropowych przed wodą nie napierającą zgodnie z normą DIN 18 195-5;
  • do uszczelniania balkonów i tarasów przed wodą powierzchniową, przy zastosowaniu dodatkowego jastrychu jako warstwy dociskowej;
  • można używać w temperaturze od -5 ºC do +30 ºC;
  • jednostronnie samoprzylepny;
  • natychmiast po przyklejeniu zapewnia szczelność przed wodą i zacinającym deszczem;
  • elastyczny, przenosi naprężenia z rys;
  • grubość arkusza 1,5 mm. szerokość arkusza 1,0 m;
  • gruntowanie preparatem PCI Pecimor® F; przy niskich temperaturach – środkiem PCI Pecithene®-Wintergrundierung;
  • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki, ściany.