Baurex Aqua

Baurex Aqua

Baurex-Aqua

Specjalny tynk renowacyjny do domów dotkniętych powodziami Dotychczasowy system rewitalizacji budynków dotkniętych powodziami polega na usunięciu zalanego tynku, intensywnym wietrzeniu a po wysuszeniu ponownym otynkowaniu ścian. Wadą odkrytych ścian w czasie schnięcia obiektu jest wystawienie jego ścian obwodowych na działanie mrozu, zmian temperatury, opadów, czynników atmosferycznych oraz biologicznych, przede wszystkim wystąpienia pleśni i porostów. W przypadku konstrukcji wewnętrznych odsłonięte mury uniemożliwiają ich użytkownie, ewentualnie zasadniczo je ograniczają ze względu na zwiększone zapylenie. Wspólnym czynnikiem występującym zarówno w wewnętrznych, jak i zewnętrznych konstrukcjach dotkniętych powodzią, jest powstawanie solnych wykwitów na ścianach.

Ze względu na wysoką porowatość tynku Baurex-AQUA i jego zdolność niezwykle skutecznego odprowadzania wody z muru pod wpływem wysokiej absorpcji kapilarnej tynk ten jest przeznaczony do rekonstrukcji obiektów popowodziowych.