Bornit BLS (Bohrlochsuspension) zaprawa do wypełniania ubytków w ścianach podczas iniekcji

Bornit BLS (Bohrlochsuspension) zaprawa do wypełniania ubytków w ścianach podczas iniekcji

BORNIT BLS (Bohrlochsuspension)]

Specjalna zaprawa do wypełniania ubytków w ścianach podczas iniekcji chemicznej.

Właściwości produktu

BORNIT BLS (Bohrlochsuspension) to wysokowartościowa zaprawa wypełniająca o właściwościach krzemionkujących. Produkt po rozrobieniu z wodą tworzy rzadkopłynną zaprawę krzemionkującą, która wnika aż do najmniejszych przestrzeni i szczelin. BORNIT BLS (Bohrlochsuspension) powoduje utwardzenie materiału budowlanego i posiada porowatość < 3% obj.

Zastosowanie produktu

Produkt służy do wypełniania i utwardzenia przestrzeni pustych i ubytków w materiałach budowlanych przed zastosowaniem iniekcji chemicznej przeciwko zaawansowanej wilgotności podczas obrabiania otworów z BORNIT SI (Sperr-Injekt) krystaliczna lub BORNIT – Injektil 100 lub do zamknięcia otworów wiertniczych po wykonanej iniekcji.