Bornit DB

Bornit DB

BORNIT DB – Trójkątna taśma bitumiczna to nadtapiana i bardzo elastyczna taśma elastomerowo-bitumiczna służąca do bezpiecznej i prostej izolacji złącza ławy fundamentowej a ściany pionowej. Taśma jest odporna na starzenie się i łatwa w obróbce. Dzięki jej zastosowaniu brak jest okresów przestoju (czasu schnięcia), natychmiast po ochłodzeniu taśmy powstaje wodoszczelne połączenie z podłożem.

Zastosowanie produktu

BORNIT-Trójkątna taśma bitumiczna nadaje się szczególnie do:

  • szybkiego i bezpiecznego wykonania izolacji łączeń elementów budowli umieszczonych względem siebie pod kątem 90 stopni (np. pomiędzy płytą fundamentową a ścianą pionową)
  • połączenia izolacji poprzecznej (poziomej) z rolek bitumicznych (pod pionową ścianą) z izolacją powierzchniową wykonaną z grubowarstwowych mas bitumicznych, rolek zgrzewanych lub samoklejących
  • izolacji fug krawędziowych i nierówności pomiędzy elementami prefabrykowanymi z betonu, pierścieniami szybowymi od szybów zasilających i inspekcyjnych itp.
  • do zamykania pęknięć ( np. w strefie dachowej) przez nadtopienie Zaleca się zagruntowanie podłoża preparatem Bornit-Bitugrund lub BORNIT FG (Fundamentgrund).