Bornit KAS

Bornit KAS

BORNIT – KAS

System uszczelniania piwnic do stosowania wewnętrznego, przeciwko napierającej wodzie.

System opiera się na zastosowaniu 3 produktów:

  1. zaprawy BORNIT S-KAS (Schlämme)
  2. proszku szybkowiążącego BORNIT SP-KAS (Schnellpulver)
  3. preparatu krzemionkującego BORNIT V-KAS (Verkieseler)

Produkty

Zaprawa BORNIT S-KAS (Schlämme): Produkt jest szybko twardniejącą zaprawą uszczelniającą o wysokiej odporności na działanie agresywne wody gruntowej i silne ciśnienie wody. W połączeniu z BORNIT – Schnellpulver i BORNIT – Verkieseler produkt ten jest stosowany do uszczelnienia miejsc narażonych na działanie napierającej, napływającej wody.

Proszek szybkowiążący BORNIT – Szybkowiążąca zaprawa cementowa: Produkt jest wysoko reaktywnym proszkiem o ekstremalnie krótkim czasie krzepnięcia. Proszek ten w przeciągu kilku sekund powoduje uszczelnienie miejsc przepływu. W połączeniu z BORNIT S-KAS (Schlämme) i BORNIT – Verkieseler stosuje się go do uszczelnienia powierzchni przeciwko napierającej wodzie.

Preparat krzemionkujący BORNIT – Verkieseler: Produkt jest wodnistą cieczą reakcyjną stosowaną do sylifikacji. Substancje aktywne wnikają głęboko do podłoża, gdzie reagują tworząc związki wodoszczelne. Dzięki temu pory zostają zatkane i trwale uszczelnione dzięki postępującej mineralizacji.