Baurex Nanosan

Baurex Nanosan

Baurex-Nanosan

Tynk renowacyjny specjalnego przeznaczenia z bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności termicznej. Tynk przeznaczony do powierzchniowego nanoszenia na ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Odpowiedni do zastosowania zarówno jako tynk podkładowy, jak i jako końcowy tynk powierzchniowy przede wszystkim przy modernizacji i restaurowaniu obiektów zabytkowych i historycznych. Tynk może być również zastosowany do modelowania rozczłonkowanych i skomplikowanych elementów fasad.