PCI Pecimor® F

PCI Pecimor® F

Bitumiczny preparat gruntujący do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów.

Opakowanie: 5 l, 12 l, 33 l

Zużycie: ok. 50 ml/m2 (jako grunt; z wodą 1 : 5 ); 150 ml/m2 (jako grunt z wodą 1:1);
250 – 300 ml/m2 (jako grunt; nierozcieńczony); 500 ml/m2 (jako powłoka ochronna; dwie warstwy ).

Właściwości produktu:

  • grunt pod PCI Pecimor® 1K oraz PCI Pecimor® 2K (rozcieńczany wodą; proporcje 1 : 5);
  • grunt pod PCI Pecithene przy temperaturach od +5 °C do +25 °C;
  • 1-składnikowy, bezrozpuszczalnikowy bitumiczny środek gruntujący;
  • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz, do ścian i posadzek; nie nadaje się do obiektów wody pitnej.