PCI_Gisogrund®

PCI_Gisogrund®

Środek gruntujący

PCI Gisogrund®

do chłonnych podłoży mineralnych z właściwościami wzmacniającymi

Właściwości produktu:

  • Do gruntowania podłoży gipsowych, cementowych, anhydrytowych i magnezytowych.
  • Gotowy do użycia, nie zawiera rozpuszczalników, wodorozcieńczalny.
  • Penetruje w głąb wzmacniając podłoże i zabezpieczając przeciwwilgociowo.
  • Redukuje i wyrównuje chłonność podłoża.
  • Barwiony w celu kontroli zagruntowania podłoża.
  • Zwiększa przyczepność zapraw, klejów do płytek, mas szpachlowych i samopoziomujących.

Zakres stosowania:

  • wewnątrz i na zewnątrz, posadzki, ściany i sufity.