PCI_Polyfix®plus

PCI_Polyfix®plus

Szybkowiążąca zaprawa cementowa

PCI Polyfix® plus do montażu w budownictwie wysokościowym i podziemnym

Właściwości produktu:

  • Do osadzania, podwyższania i montowania elementów betonowych, wypełniania przepustów itp.
  • Szybkowiążąca, możliwość obciążania ruchem kołowym po ok. 2 godzinach.
  • Charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, wodoszczelna od 10 mm.
  • Odporna na zmienne warunki pogodowe, mróz i zasolenie oraz działanie wody i siarczanów.
  • Do warstw od 5 do 50 mm, z wypełniaczem do 100 mm.
  • Spełnia wymagania normy EN 998-1.

Zakres stosowania:

  • wewnątrz i na zewnątrz.